Algemeen Nut Beogende Instelling?

Sinds dit jaar is de Orchest-Vereeniging een culturele ANBI. Dat wil zeggen dat we officieel door de Belastingdienst zijn aangeduid als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Sponsoren en donateurs kunnen hier wel belastingvoordeel door behalen. Daarom is geven aan onze ANBI organisatie aantrekkelijker dan geven aan een “gewone” vereniging.

Een sponsor (zowel een bedrijf als particulier) kan geld aan een ANBI geven en dit bedrag als aftrekpost voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting opvoeren. Voor een culturele ANBI geldt dat de particuliere gever het aftrekbare bedrag met 1,25 mag vermenigvuldigen, een bedrijf zelfs met 1,5.

Na de zomer zijn we met een actie gestart om ANBI sponsoren te werven en ondertussen hebben zich al 6 bedrijven en particulieren gemeld die zich voor langere tijd als sponsor aan het Orchest willen verbinden.

Kijk voor meer informatie op https://orchest-vereeniging.nl/anbi-voordelen/

Ander nieuws