ANBI Voordeel

Sponsoring van de Orchest-Vereeniging met ANBI voordeel

Sinds april van dit jaar is de Orchest-Vereeniging een culturele ANBI. Dat wil zeggen dat we officieel door de Belastingdienst zijn aangeduid als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Sponsoren en donateurs kunnen hier wel belastingvoordeel door behalen. Daarom is geven aan onze ANBI organisatie aantrekkelijker dan geven aan een “gewone” vereniging.

Een sponsor (zowel een bedrijf als particulier) kan geld aan een ANBI geven en dit bedrag als aftrekpost voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting opvoeren. Voor een culturele ANBI geldt dat de particuliere gever het aftrekbare bedrag met 1,25 mag vermenigvuldigen, een bedrijf zelfs met 1,5.

Rekenvoorbeelden

Dit betekent dat als je € 400 geeft, je € 400 x 1,25 = € 500 als aftrekpost mag opvoeren. Bij een belastingpercentage van 50% (49,50) krijg je dus € 250 terug via de belasting en betaal je effectief maar € 400 – € 250 = € 150!
Zelfs bij een kleiner bedrag is het voordeel aanzienlijk: bij € 100 is de aftrekpost € 125 en het belastingvoordeel € 65 waardoor je feitelijk € 37,50 betaalt!
Maar ook als je alleen het lagere tarief betaalt van 36,93% is het voordeel nog aanzienlijk.
Voor een bedrijf is de factor 1,5 maar gelden het percentage van de vennootschapsbelasting.

Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden van toepassing om gebruik te kunnen maken van giften:

  • Ontvanger moet een culturele ANBI zijn, zoals de Orchest-Vereeniging met RSIN-identificatie.
  • Bij een eenmalige gift geldt een drempel van 1% van het belastbaar inkomen voor belastingvoordeel.
    Deze drempel geldt niet bij een periodieke gift van 5 jaar, vastgelegd in een eenvoudig formulier, dat hier te downloaden is
  • Er is geen minimum schenkingsbedrag, alle bedragen zijn welkom voor en komen in aanmerking voor het belastingvoordeel.

 

Steunen zonder ANBI contract kan natuurlijk ook. Elke bijdrage is welkom op IBAN  NL55 ABNA 0508 2389 27.