ANBI

ANBI Informatie en Jaarverslag

De Orchest Vereeniging Dordrecht heeft per 26 april 2023 de status van ‘culturele Algemeen Nut Beogende Instelling’ (‘culturele ANBI’) verkregen. 
Dit betekent dat schenken aan de Orchest Vereeniging Dordrecht u fiscaal voordeel biedt. Hieronder vindt u de gegevens over onze Vereeniging als culturele ANBI.

Orchest Vereeniging Dordrecht
Vioolerf 18
3295 RH ‘s-Gravendeel
RSIN nummer: 001957211
KvK nummer:  40321040

Bestuurssamenstelling
De actuele bestuurssamenstelling vindt u op deze pagina.

Doelstelling en beleid:
Het doel van de vereniging is het instuderen en uitvoeren van orkestmuziek. Voor het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat bevat het huishoudelijk reglement nadere bepalingen. Gestreefd wordt naar drie concerten per jaar.
De verenging wil dit doel bereiken door:
– het instandhouden van het orkest, waarin leden regelmatig onder deskundige leiding kunnen musiceren
– het geven van concerten, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen
– het bijeenbrengen van muziekinstrumenten en het ter beschikking stellen daarvan aan de leden van het orkest

Beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging werkt op geheel vrijwillige en onbezoldigde basis. De vereniging heeft geen personeel in dienst. Ten behoeve van de uitvoering van de door de vereniging georganiseerde concerten worden professionals ingehuurd. Wanneer er assistentie wordt ingeschakeld bij onze activiteiten kennen wij eventueel een tegemoetkoming  toe.

Jaarverslagen OVD
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022 tbv ANBI_16-02-2023