Biografie

Op 21 december 1883 vond de oprichtingsvergadering plaats van De Orchest-Vereeniging. In deze vergadering werd de 27-jarige Dordtenaar Willem Kes benoemd tot dirigent. Op 3 april 1884 werd het eerste concert gegeven in de schouwburg aan de Cornelis de Wittstraat. Op het programma stonden werken van Beethoven, Berlioz, Staden en Mendelssohn- Bartholdy.

In 1888 vertrok Willem Kes omdat hij werrd benoemd tot dirigent van het Concertgebouworkest te Amsterdam. Hij werd opgevolgd door de jonge Duitser Johann Eduard Erdelmann, die niet minder dan 50 jaar aan De Orchest-Vereeniging verbonden bleef en bij zijn afscheid tot ereburger van Dordrecht benoemd werd.

In 1938 werd Erdelmann opgevolgd door Hans Thoman. Zijn dirigentschap duurde 40 jaar.

In 1942 werd De Orchest-Vereeniging ontbonden vanwege de oorlogsomstandigheden, maar in 1946 werd de draad weer opgepakt.

Van 1978 tot 1989 staat het orkest onder leiding van achtereenvolgens Paul Vugts en Benno Torrenga. In 1989 neemt Alexander Vakoulsky het stokje over voor de komende 20 jaar. Eind 2008 neemt hij afscheid met het zeer geslaagde jubileumconcert dat bij het 125-jarig bestaan werd uitgevoerd.
Van 2009 tot en met 2013 was Karel Deseure onze dirigent. Vanaf 2014 had Dick Verhoef de muzikale leiding, met hem hebben we vele mooie concerten gegeven. Dick was tot 2023 verbonden aan ons orkest.

In de loop der jaren hebben talrijke solisten van naam en faam meegewerkt aan de concerten van De Orchest-Vereening, waaronder Pablo de Sarasate in 1888 en later Herman Krebbers, Theo Olof, Daniƫl Wayenberg en Jaap van Zweden.
Vermeldenswaardig is nog dat De Orchest-Vereeniging bij haar 90-jarig jubileum werd begiftigd met de erepenning van verdienste door Hare Majesteit De Koningin.

Als opmerkelijke gebeurtenis dient ook nog vermeld te worden het afscheid in 1980 van de heer de Ruiter, die zich 61 jaar lang ingezet heeft voor De Orchest-Vereeniging als voorzitter, violist en concertmeester.