1 April 2017

Voorjaarsconcert Wilhelminakerk Dordrecht

– Hoornconcert nr. 3 van W.A. Mozart mmv Frank Monster
– Concertstuk voor 4 hoorns van H. Hübler
– 4e Symphonie van R. Schumann